L’Ajuntament de L’Hospitalet ha iniciat el seu Pla Estratègic L’Hospitalet on. El futur per endavant amb la missió fonamental d’ubicar al ciutadà en el centre de totes les seves accions, per millorar la seva qualitat de vida.

Amb la iniciativa Els reptes dels PM, impulsada des dels Poliesportius Municipals de L’Hospitalet, es vol fer un pas endavant ferm i valent, per a promocionar els estils de vida saludable i actius entre els ciutadans, per a potenciar la seva autoestima, i per a reforçant l’espai social mitjançant diferents tipologies de reptes i premis per a tothom:

 

Reptes PM L’H  ESPORTIUS, en una Ciutat que vol ser entesa com un gran equipament esportiu de qualitat.

Reptes PM L’H SALUDABLES, en una Ciutat que vetlla per la millora de l’estat de salut dels seus habitants.

Reptes PM L’H EDUCATIUS en una Ciutat que entén que l’esport és cultura, i per tant ha de posar a disposició, mitjançant els Poliesportius Municipals, el millor coneixement del propi cos, dels beneficis de l’esport, així com el sistema esportiu de L’Hospitalet.

Reptes PM L’H COMERCIALS en una Ciutat que genera riquesa gràcies a la complicitat del seu comerç de proximitat.

Reptes PM L’H TURÍSTICS, en una Ciutat que gràcies a la qualitat dels seus Poliesportius Municipals, té un alt potencial d’atracció turística.